نوشته های اخیر

سرنوشت انسان را اراده او تعیین می کند…

 در طول نبردی مهم و سرنوشت ساز ژنرالی ژاپنی تصمیم گرفت با وجود سربازان بسیار زیادش حمله کند. مطمئن بود که پیروز می شوند، اما سربازانش تردید داشتند و دودل بودند. در مسیر میدان نبرد در معبدی مقدس توقف کردند. بعد ...

ادامه مطلب »

در جهان هستی چقدر اثرگذاریم؟

  درون جنگلی یک پشه لختی                  فرو بنشست بر شاخه درختی   پس از لختی درنگ و استراحت               چو برمی خاست گفتی با فصاحت:    درخت پیل تن پیر کهنسال !                   که افشاندی به هر سویی پر و بال    ...

ادامه مطلب »

آخر مهندسی…!

به یک دانشجوی مهندسی، و یک دانشجو فیزیک و یک دانشجو ریاضیات، ۱۵۰ دلار دادند و ازآنها خواسته شدکه با استفاده از این پول، ارتفاع یکی از هتل های شهر را که دانشگاه درآن قرارداشت، بادقت محاسبه کنند. سه دانشجو ...

ادامه مطلب »

یک مسئله عجیب به نام تصویر ذهنی

 * شخصی سر کلاس ریاضی خوابش برد. زنگ را زدند بیدار شد و با عجله دو مسئله را که روی تخته سیاه نوشته شده بود یادداشت کرد و با این «باور» که استاد آنرا به عنوان تکلیف منزل داده است ...

ادامه مطلب »

پورتال شهر سیس راه اندازی شد…

نظر دادن یادتون نره!

ادامه مطلب »

عکس نوشته ها

ویدئو های خوشمزه