Press ESC to close

عمومی

گوشی هوشمند سال ؟ شما چه فکری می کنید؟ علمی و روانشناسی

سعید جنگ جوی 1 0

یک منتقد معروف از ما می‌خواهد تا از زاویه‌ی ‌دیگری به هزینه‌های برخورداری از آخرین تکنولوژی روز ( بهترین گوشی هوشمند سال ) نگاه کنیم.    “داگلاس راشکوف” (Douglas Rushkoff)…

Continue reading

تجربه نه چندان خوش خرید از سایت فروش گروهی به نام نت برگ ! تکرار نکنید !

سعید جنگ جوی 8 0

این روزا اینترنت در تمامی فعالیت های ما نقش بازی میکنه و زندگیمون شده ترکیبی از مجازی و حقیقی که فکر میکنم قسمت مجازیش بیشتر شده و خواهد شد !…

Continue reading