Press ESC to close

زنگ تفریح

اتفاق عجیب بخاطر خیره شدن به نقطه سبز در این انیمیشن – امتحان کنید !

سعید جنگ جوی 2 0

می‌خواهید اندکی حواس خود را به چالش بکشید؟ نگاه به انیمیشنی که در ادامه خواهید دید باعث اتفاق جالبی خواهد شد. [divider style=”dashed” top=”10″ bottom=”10″] اگر می‌خواهید کمی حس‌های پنجگانه‌ی…

Continue reading