نوشته های اخیر

داستان پیرمرد- روانشناسی جالب نوجوانان

داستان پیرمرد- روانشناسی جالب نوجوانان یک پیرمرد بازنشسته، خانه جدیدی در نزدیکی یک دبیرستان خرید. یکی دو هفته اول همه چیز به خوبی و در آرامش پیش می رفت تا این که مدرسه ها باز شد. در اولین روز مدرسه، ...

ادامه مطلب »

چه کسی مانع پیشرفت شماست؟

چه کسی مانع پیشرفت شماست؟  یکروز وقتى کارمندان به اداره رسیدند، اطلاعیه بزرگى را در تابلوى اعلانات دیدند که روى آن نوشته شده بود:  «دیروز فردى که مانع پیشرفت شما در این اداره بود درگذشت. شما را به شرکت در ...

ادامه مطلب »

خدایا شكر…

روزی مردی خواب عجیبی دید،خواب دید که رفته پیش فرشته ها و به کارهای آن ها نگاه می کند. هنگام  ورود دسته بزرگی از فرشتگان را دید که سخت مشغول کارند و تند تند نامه هایی را که توسط پیک ...

ادامه مطلب »

دل های دور…دل های نزدیك

دل های نزدیك، دل های دور استادى از شاگردانش پرسید: چرا ما وقتى عصبانى هستیمداد می‌زنیم؟ چرا مردم هنگامى که خشمگین هستند صدایشان را بلندمی‌کنند و سر هم داد می‌کشند؟ شاگردان فکرىکردند و یکى از آن‌ها گفت:  چون درآن لحظه، ...

ادامه مطلب »

دو داستان خوب…

لباسهای كثیف همسایه زن و مرد جوانی به محله جدیدی اسبا‌ب‌ کشی کردند.روز بعد، ضمن صرف صبحانه، زن متوجه شد که همسایه‌اش در حال آویزان کردن رخت‌های شسته است و گفت: «لباسها چندان تمیز نیست. انگار نمی داند چه طور ...

ادامه مطلب »

عکس نوشته ها

کوتاه اما عمیق – ۶۵

کوتاه اما عمیق – ۶۴

کوتاه اما عمیق – ۶۲

کوتاه اما عمیق – ۶۱

کوتاه اما عمیق – ۶۰

کوتاه اما عمیق – ۵۹

کوتاه اما عمیق – ۵۸

کوتاه اما عمیق – ۵۷

کوتاه اما عمیق – ۵۶

کوتاه اما عمیق – ۵۵

کوتاه اما عمیق – ۵۴

ویدئو های خوشمزه