Press ESC to close

موفقیت

چطور در محیط کار شخصیتی دوست‌داشتنی داشته باشیم؟ – موفقیت

سعید جنگ جوی 0 0

چطور در محیط کار شخصیتی دوست‌داشتنی داشته باشیم؟ – موفقیت در موفقیت : ۲۰۲۰-۰۸-۰۴ ۲۲:۲۴:۳۶ ما موجوداتی اجتماعی هستیم و طبیعی است که دوست داشته شدن از سوی دیگران برایمان…

Continue reading

با اصول یک استعفای حرفه‌ای آشنا شوید – موفقیت

سعید جنگ جوی 0 0

با اصول یک استعفای حرفه‌ای آشنا شوید – موفقیت در موفقیت : ۲۰۲۰-۰۸-۰۲ ۲۲:۲۴:۳۵ برخی تصور می‌کنند در زمان استعفا از شرکت یا سازمان باید تمام خشم فرو خورده خود…

Continue reading

بجای مقایسه خودتان با دیگران این ۳ کار مفید را انجام دهید – کار

سعید جنگ جوی 0 0

بجای مقایسه خودتان با دیگران این ۳ کار مفید را انجام دهید – کار در کسب و کار : ۲۰۲۰-۰۸-۰۲ ۱۹:۳۴:۴۲ «تئودور روزولت» مدت‌ها قبل گفته بود مقایسه قاتل لذت‌هاست….

Continue reading

بجای مقایسه خودتان با دیگران این ۳ کار مفید را انجام دهید – موفقیت

سعید جنگ جوی 0 0

بجای مقایسه خودتان با دیگران این ۳ کار مفید را انجام دهید – موفقیت در موفقیت : ۲۰۲۰-۰۸-۰۱ ۲۲:۲۴:۴۶ «تئودور روزولت» مدت‌ها قبل گفته بود مقایسه قاتل لذت‌هاست. روزولت تنها…

Continue reading

چرا رزومه شما مورد توجه شرکت‌ها قرار نمی‌گیرد؟ – کار

سعید جنگ جوی 0 0

چرا رزومه شما مورد توجه شرکت‌ها قرار نمی‌گیرد؟ – کار در کسب و کار : ۲۰۲۰-۰۸-۰۱ ۱۹:۳۴:۵۴ اگر در جستجوی کار هستید، قطعا برای شرکت‌های مختلفی در بازار مورد نظرتان…

Continue reading

چگونه حس هدایت‌پذیری را در کارکنان ایجاد و تقویت کنیم؟ – کار

سعید جنگ جوی 0 0

چگونه حس هدایت‌پذیری را در کارکنان ایجاد و تقویت کنیم؟ – کار در کسب و کار : ۲۰۲۰-۰۸-۰۱ ۱۹:۳۴:۴۳ همه ما می‌دانیم که مدیران باید توانایی مربی‌گری و هدایت کارکنان…

Continue reading

چرا رزومه شما مورد توجه شرکت‌ها قرار نمی‌گیرد؟ – موفقیت

سعید جنگ جوی 0 0

چرا رزومه شما مورد توجه شرکت‌ها قرار نمی‌گیرد؟ – موفقیت در موفقیت : ۲۰۲۰-۰۷-۲۹ ۲۲:۲۴:۴۰ اگر در جستجوی کار هستید، قطعا برای شرکت‌های مختلفی در بازار مورد نظرتان رزومه فرستاده‌اید…

Continue reading

از خرده مدیریت تا نابلد بودن؛ ۱۲ ویژگی که رییس‌های بد و ناکارآمد دارند – کار

سعید جنگ جوی 0 0

از خرده مدیریت تا نابلد بودن؛ ۱۲ ویژگی که رییس‌های بد و ناکارآمد دارند – کار در کسب و کار : ۲۰۲۰-۰۷-۲۹ ۱۹:۳۵:۱۵ هرقدر هم شغل خوبی داشته باشید یک…

Continue reading

از خرده مدیریت تا نابلد بودن؛ ۱۲ ویژگی که رییس‌های بد و ناکارآمد دارند – موفقیت

سعید جنگ جوی 0 0

از خرده مدیریت تا نابلد بودن؛ ۱۲ ویژگی که رییس‌های بد و ناکارآمد دارند – موفقیت در موفقیت : ۲۰۲۰-۰۷-۲۷ ۲۲:۲۴:۴۱ هرقدر هم شغل خوبی داشته باشید یک رییس بد…

Continue reading