Press ESC to close

تیم کوک

تیم کوک چگونه فرهنگ سازمانی اپل را متحول کرد؟ – کار

سعید جنگ جوی 0 5

تیم کوک چگونه فرهنگ سازمانی اپل را متحول کرد؟ – کار در کسب و کار : ۲۰۲۰-۰۸-۰۹ ۱۹:۳۴:۱۹ رسیدن به رتبه‌های برتر در هیچ زمینه‌ای ساده اما ایستادن بر رتبه…

Continue reading