تحقیقات علمی به صراحت نشان داده است که ذهن ما روی DNA ما به طور مستقیم تاثیر می‌گذارد و این DNAها در واقع دستوراتی هستند که تمام سلول‌های ما از آن پیروی می‌کنند. در نتیجه ذهن شما روی تک تک سلول‌های بدن شما و در نتیجه روی تمام بدن‌تان کنترل کاملی دارد

شاید دیده باشید افرادی که با اینکه سبک زندگی چندان

سالمی هم ندارند، غذاهایی را میخورند که ما همیشه از آن‌ها پرهیز می‌کنیم هرگز ورزش نمی‌کنند و …اما با این حال کمتر از همه سر از بیماستان‌ها در می‌آورند و در مواردی سالیان سال هم به سلامتی زندگی میکنند. وقتی دانشمندان از قدرت ذهن آگاه شدند این موارد دیگر چندان عجیب به نظر نمی‌رسید.

ذهن شما خواسته یا ناخواسته‌ی روی DNA شما و در نتیجه روی تک تک سلول‌های شما تاثیر دارد. یعنی تمام نقاط بدن‌تان تحت تاثیر ذهن شماست. پس اگر قرار باشد مهم‌ترین چیزی که عامل بیماری یا سلامتی‌مان باشد طبیعی و منطقی است که ذهن را موثرترین عامل بدانیم. در این ویدیوی آموزشی یک تکنیک تسکین درد چند دقیقه‌ای را یاد می‌گیرید که به طور معجزه‌آسایی هر دردی را به شدت در هر نقطه‌ای از بدن‌تان کاهش می‌دهد. برای این کار هم به هیچ چیزی به جز ذهن‌تان نیاز ندارید.

ویدئوی مربوطه :

منبع : +