خانه / اندر حکایات

اندر حکایات

غیر ممکن غیر ممکن است !

پدر: دوست دارم با دختري به انتخاب من ازدواج کني پسر: نه من دوست دارم همسرم را خودم انتخاب کنم پدر: اما دختر مورد نظر من ، دختر بيل گيتس است پسر: آهان اگر اينطور است ، قبول است پدر به نزد بيل گيتس مي رود پدر: براي دخترت شوهري ...

ادامه مطلب »

اصل ۹۰/۱۰ را کشف کنید | حتما بخونید

اصل ۹۰/۱۰ را کشف کنید این اصل، زندگی شما را دگرگون خواهد کرد(یا حداقل، روش شما در عکس‌العمل به مسائل را متحول خواهد کرد) این اصل چیست؟ ۱۰% از زندگی، آن چیزی است که برای ما اتفاق می‌افتد. و ۹۰% از زندگی را خود شما با واکنش‌هایتان به امور تعیین می‌کنید. ...

ادامه مطلب »

رفت تا دنبال خدا بگردد !

كوله ‌پشتی‌اش‌ را برداشت‌ و راه‌ افتاد.رفت‌ كه‌ دنبال‌ خدا بگردد و گفت: تا كوله‌ام‌ از خدا پر نشود برنخواهم‌ گشت. نهالی‌ رنجور و كوچك‌ كنار راه‌ایستاده‌ بود، مسافر با خنده‌ای‌ رو به‌ درخت‌ گفت: چه‌ تلخ‌ است‌ كنار جاده‌بودن‌ و نرفتن؛ و درخت‌ زیرلب‌ گفت: ولی‌ تلخ‌ تر آن‌ ...

ادامه مطلب »