کدام دردناک تر است !؟

۱.پرواز بدانی اما اسیر باشی 

۲.آزاد باشی ولی پرواز ندانی

دوستان نظر خودشون رو درباره این سوال مطرح کنند تا از نظرات پربارتون استفاده کنیم…

(ازین پس ، هر هفته ، سوالی پرسیده خواهد شد که جواب سوال ها ممکن است تغییری در زندگی ما ایجاد کند و دیدمان را در سمت مثبت تغییر دهد.)

[colorvote id=”3″ style=”wpcvp-poll”]