مینیمال نویسی، عنوان روشی متفاوت در وبلاگ نویسی است. در این روش، هر پست یا مطلب وبلاگ، حدودا از یك پاراگراف تجاوز نمی‌كند! در حالی كه این یك پاراگراف هم می‌تواند به یك جمله یا فقط چند كلمه تقلیل پیدا كند! در واقع شاید همانطور كه از اسم آن پیدا است، minimal (یا كمین) نویسی باید با حداقل كلمات ممكن باشد و بیشترین پبام را برساند !

وب موفقیت نیز ازین پس بخشی از فعالیت های خود را به مینیمال نویسی اختصاص خواهد داد …

[colorvote id=”1″ style=”wpcvp-poll”]