♦️پنج قاعده برای ارتباط موثر زوجین

 1.  افکار و احساسات خود را با استفاده از ضمیر “من” بیان کنید.
 2.  درباره ویژگی شخصیتی طرف مقابل کلی گویی نکنید؛ مثلا: تو بی ملاحظه هستی ” . در عوض بر رفتارهای خاص او تاکید کنید “مثلا من می خواهم در کارهای خانه کمک کنی”.
 3. استفاده از کلماتی مانند “هرگز ” و “همیشه” بپرهیزید. مثلا: همیشه تو نامرتب هستی!
  در مقابل نگرش مثبت ایجاد کنید؛
  “گاهی اوقات مرتب هستی، اما دلم می خواهد بیشتر اوقات مرتب و منظم باشی”
 4.  از زمان بندی مناسب استفاده کنید.
  سعی کنید بلافاصله پس از آنکه فرد مقابل رفتاری را انجام داد، صبر کنید تا در فرصت مناسبی واکنش مثبت یا منفی خود را نشان دهید.
 5. سعی کنید سازنده و راهگشا باشید
  وقتی به همسرتان می گویید از چیزی خوشتان نمی آید، این را هم بگویید از چه چیزی خوشتان می آید.