سلام دوستان، الان ساعت دوازده و نیم شب هست و من کنار دریا (ساحل گیسوم شمال) نشستم و دارم این پست رو مینویسم …

چند وقتی بود درگیر مسائل زلزله و … بودیم و گفتیم یه تنوعی ایجاد کنیم و حال هوای خودمون رو عوض کنیم … جای همه دوستان موفقیت رو اینجا خالی می کنم …

موج ها داره به پام میزنه و از طرفی هم بارون میاد، نمی تونم بیشتر از این بنویسم و باید برم چادر و بخوابم تا بتونم برای دیدن طلوع آفتاب ساحل بیدار شم…

فردا شب چند تصویر به همین پست اضافه میکنم از جاهایی که هستیم تا روحیه تون رو که تو هفته اخیر اذیت کردیم بلکه جبران کنیم !!

شب همگی خوش

تصاویر در