پست های اخیر

“Viber” رو بیخیال ! “Wiper” رو بچسب !

خب، وایبر الان دیگر در ایران بسیار مشهور و کارآمد شده است، اما ما همیشه باید جایگزین‌هایی برای نرم‌افزارهای و اپ‌ها و وب‌سرویس‌های مورد استفاده خود داشته باشیم. امروز می‌خواهم یک اپلیکیشن پیام‌رسانی را به شما معرفی کنم که همه ویژگی‌ها وایبر را دارد، و تازه چیزهای افزون بر آن ...

ادامه نوشته »

تا زانوی من، نه زانوی تو !

روباهی از شتری پرسید «عمق این رودخانه چه اندازه است؟»  شتر جواب داد: «تا زانو.» ولی وقتی روباه توی رودخانه پرید، آب از سرش هم گذشت و همین طور که دست و پا می‌زد به شتر گفت: «تو که گفتی تا زانو!» شتر جواب داد: «بله، تا زانوی من، نه ...

ادامه نوشته »

یه روز یه لره میره …

یه روز یه لره، میشه آریوبرزن فرمانده ارتش داریوش یه روز یه لره،میشه شهید بهنام محمدی .اولین نوجوان ۱۳ ساله شهید راه وطن یه روز یه لره، میشه سردار بی بی مریم بختیاری فرمانده بختیاری یه روز یه لره، میشه دکتر عبدالحسین زرین کوب یه روز یه لره،میشه دکتر ملک ...

ادامه نوشته »

لئوناردو داوینچی هنگام کشیدن تابلو “شام آخر”

لئوناردو داوینچی موقع کشیدن تابلو “شام آخر” دچار مشکل بزرگی شد: می بایست “نیکی” را به شکل؛ “عیسی” و “بدی” را به شکل “یهودا” یکی از یاران عیسی که هنگام شام تصمیم گرفت به او خیانت کند، تصویر می کرد.کار را نیمه تمام رها کرد تا مدل‌های آرمانی‌اش را پیدا کند. روزی ...

ادامه نوشته »

اگر قرآن را بلد بودند، آدم نمى کشتند…!

عده ای از گروه داعش جلوى موتور یک مســـــیحى و همـــــسرش را گرفتند و پرسیدند: مسلمان هستىد یا مسیحى؟ مسیـــــحى جواب داد: مسلمانم..داعشی : اگر مسلـــــمانى آیه یى از قرآن را برایـــــم بخوان..!مسیحى سطرى از انجیل را برایش خواند..داعش گفت : درست است مى تـــــوانى بروى..!!بعـــــد از دور شدن همـــــسرش ...

ادامه نوشته »

دروغ همیشه هم بد نیست !

روزی در یک رستوران نشسته بودیم که یک دفعه مردی که با تلفن صحبت میکرد فریاد شادی کشید و خیلی خوشحالی کرد و بعد از اتمام تلفن رو به گارسن گفت : همه ی کسانی که در رستوران هستند مهمان من هستن به باقالی پلو و ماهیچه ، بعد از ...

ادامه نوشته »

ویدئوی هفته:ناخواسته فرزندان و خودمان را معتاد می کنیم

پست های مرتبط با این موضوع در موفقیت : ویدئوی هفته: اجازه ندهید رویاهایتان را بدزدند ! ویدئوی هفته : با همه مهربان باشیم ویدئوی هفته:از هر دین و مذهبی که باشی ویدئوی هفته : احساس مشترک

ادامه نوشته »

‏ﻣﻦ ۲۰ ﺩلار ﺭﺍ ﮔﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ

ﺑﺮﮔﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ : ‏ﻣﻦ ۲۰ ﺩلار ﺭﺍ ﮔﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ ﺯﯾﺮﺍ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ، ﻫﺮ ﮐﺴﻰ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ ﺑﯿﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﺩﺭﺱ ﻓﻼﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺪﯾﺪﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ.‏ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮﮔﻪ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ۲۰ ...

ادامه نوشته »

منطق چیست !؟

شاگردی از استاد پرسید: منطق چیست؟ استاد کمی فکر کرد و جواب داد : گوش کنید ، مثالی می زنم ، دو مرد – پیش من می آیند. یکی تمیز ودیگری کثیف من به آن ها پیشنهاد می کنم حمام کنند.شما فکر می کنید ، کدام یک این کار را ...

ادامه نوشته »

ویدئوی هفته : انسان در نقطه ای از یک نقطه !

پست های مرتبط با این موضوع در موفقیت : ویدئوی هفته: اجازه ندهید رویاهایتان را بدزدند ! ویدئوی هفته : احساس مشترک ویدئوی هفته : با همه مهربان باشیم ویدئوی هفته:از هر دین و مذهبی که باشی

ادامه نوشته »