خانه / مینیمال (صفحه 2)

مینیمال

مینیمال نویسی، عنوان روشی متفاوت در وبلاگ نویسی است. در این روش، هر پست یا مطلب وبلاگ، حدودا از یك پاراگراف تجاوز نمی‌كند! در حالی كه این یك پاراگراف هم می‌تواند به یك جمله یا فقط چند كلمه تقلیل پیدا كند! در واقع شاید همانطور كه از اسم آن پیدا است، minimal (یا كمین) نویسی باید با حداقل كلمات ممكن باشد و بیشترین پبام را برساند !

مینیمال – ۰

مینیمال نویسی، عنوان روشی متفاوت در وبلاگ نویسی است. در این روش، هر پست یا مطلب وبلاگ، حدودا از یک پاراگراف تجاوز نمی‌کند! در حالی که این یک پاراگراف هم می‌تواند به یک جمله یا فقط چند کلمه تقلیل پیدا کند! در واقع شاید همانطور که از اسم آن پیدا ...

ادامه نوشته »