خانه / سخنان خیلی کوتاه

سخنان خیلی کوتاه

زاهد مستجاب الدعوه

Windmills

زاهدی کیسه ای گندم نزد آسیابان برد. آسیابان گندم او را در کنار سایر کیسه ها گذاشت تا به نوبت آرد کند. زاهد گفت: «اگر گندم مرا زودتر آرد نکنی دعا می کنم خرت سنگ بشود». آسیابان گفت: «تو که چنین مستجاب الدعوه هستی دعا کن گندمت آرد بشود.» 0    ادامه مطلب »

کسی مجبورشون نکرده بود که !

209281_m

گفت: که چی؟ هی جانباز جانباز ، شهید شهید! میخواستن نرن! کسی مجبورشون نکرده بود که! گفتم:چرا اتفاقا! مجبورشون میکرد! گفت:کی؟!! گفتم:همون که تو نداریش! گفت:من ندارم؟! چی رو؟!گفتم: غیرت!!!  +1    ادامه مطلب »

نیش عقرب

scorpion-5

روزی مردی، عقربی را دید که درون آب دست و پا میزند، او تصمیم گرفت عقرب را نجات دهد،اما عقرب انگشت اورا نیش زد. مرد باز هم سعی کرد تا عقرب را از آب بیرون بیاورد، اما عقرببار دیگر او را نیش زد. رهگذری او را دید و پرسید: برای چه عقربی را که نیش میزند نجات میدهی؟ مرد 0    ادامه مطلب »

وقتی یقین داریم …

یه چند روزی بود که خیلی درگیر بودم … فکرمو خیلی چیزای ریز و درشت مشغول کرده بود …از جلوی یه مغازه فکر کنم خوش نویسی بود تو تبریز رد میشدم یه جمله ای دیدم تموم دغدغه هام و خستگیهامو در کرد !!بگذار روزگار هرچقدر میخواهد پیله کند، چه باک، وقتی یقین داریم که پروانه میشویم … 0    ادامه مطلب »

سر کلاس …

دختر برای حل مسئله استاد رفت پای تخته; لبه چادرش روی زمین کشیده میشدپسر یه چشمک به دختر پشت سری انداخت روشو برگردوند و با نیشخندی گفت: بچه ها به شریفی بسپریم لازم نیس امروز کلاس رو جارو بزنه (خنده کلاس) دختر خیلی جدی و آروم برگشت و رو به پسر گفت: پس کی میخواد تو رو جمع کنه!؟ همون صداها این بار بلندتر خندیدن!! +2    ادامه مطلب »

شاهین نجفی مُرد !!

    شاهین نجفی از کجا اومد ؟! چی باعث شد کار به اینجا بکشه !؟ یه زمانی بود تازه میخواست بازار خودشو گرم کنه ! اومد یکم جفنگیات۱ (از اصطلاحات شخصی!!) خٌرد مردم داد ! دید جواب نمیده ! اومد از لحاظ روانی وارد مسائل اجتماعی و مشکلات روزمره مردم شد و از اینجا بود که کم کم مخ زنی رو شروع کرد !! عملیات روانی شروع شد و …  و ما هم که ساده لوووووووح ! یه لحظه فکر نکردیم این آقایی که چندین سال پیش از ایران خارج شده چرا باید اینقد حس هموطن دوستانش گل کنه که بخواد از مشکلات هموطنهاش بخونه و اظهار همدردی کنه !  شاهین نجفی شخصیت تازه به دوران رسیده ای داشت و میخواست ادای روشن فکر هارو در بیاره… و همین به ظاهر روشن فکر الان دست به دامن پلیس آلمان شده تا امنیتش رو تامین کنه ! وبا دستهای دراز شده از اسرائیل هم دست داده ! (البته این دست ها خیلی وقت پیش متصل شده بود ولی اخیرا حالت علنی پیدا کرده !!)   به هرحال … شاهین نجفی مُرد ! همون لحظه ای که استارت این کار رو زد مُرد … – ۱٫جفنگیات :به حرفهای نامربوط و چرت و پرت ( خذعبلات!) در منطقه ... ادامه مطلب »